SOS Alarm

SOS Alarm
About
SOS Alarms rekryteringskampanj har flera framgångsfaktorer. Ett slagkraftigt och engagerande content i både fasta och rörliga format i kombination med hög och relevant räckvidd i en varierande mediamix har resulterat i en fantastisk effekt.

Vi skapade ett helhetsupplägg bestående av native-artiklar i både fasta och rörliga format, sociala medieinlägg samt riktad bannerexponering på Metrojobb.se. Vi valde att lyfta fram enskilda medarbetare inom vissa yrkeskategorier i både rörlig och fast form genom engagerande content. Förutom den höga konverteringen i konkreta och relevanta ansökningar så resulterade kampanjen i mycket hög intern stolthet bland medarbetarna.
Published 14 nov 2017
Click the button on products to create an inquiry