Full screen

MTRX är Sveriges mest uppskattade tågresebolag. Modernt, punktligt och med 6 tåg som trafikerar stäckan Göteborg – Stockholm med 114 avgångar i veckan. MTRX har en stor variation av resenärer vilket ger möjlighet till att nå ut brett. Med MTRX nås 240000 kontakter i månaden på invändigt iögonfallande reklamplatser. Med MTRX reklamytor finns kreativa möjligheter att anpassa kampanj efter idé och budskap. Det är också möljigt att ta över ett helt tåg med en utvändig karossfoliering som ger impact!