Fullskärm

Engagerande och utbildande nativeartiklar skapade av utbildad journalist, placerad i sitens CMS och artikelflöde. Tydligt men nedtonat annonsmärkt och samtligt med sitens egen “look and feel”, som bidrar med en trovärdig känsla för läsaren.• Native på bästa redaktionella plats.


• Fungerar plattformsoberoende.
• Du betalar på CPR.
• Kraftfullt statistikverktyg som rapporterar både visade puffar och antal lästa artiklar.

Format och priser

Specifikationer